Make your own free website on Tripod.com

    

 

 

 

 

 

Formulier info

 

De Foot-extra website is verhuisd naar een andere host. KLIK HIER AUB!
Le site de Foot-extra à déménagé vers un autre hôte: CLIQUE ICI SVP !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal bezochte pagina’s sinds
Nombre des pages visitées depuis
 8/2002


FastCounter by bCentral
 

 

Een formulier verstuurt een mail via internet zonder gebruik te maken van een  e-mailprogramma zoals Outlook of Outlook Express.
Er kunnen meerdere redenen zijn waarom dat niet lukt, die echter niet aan het online-formulier zelf  liggen.

De gebruikte techniek maakt zelfs geen gebruik van programatuur op  een server maar zit volledig ingebed in de html-code (= website-code).
Formulieren zijn nu eenmaal niet onfeilbaar wanneer de computer van de gebruiker het verzenden niet toelaat!

Indien je veiligheidsinstellingen hoog ingesteld zijn kan het moeilijk, zoniet onmogelijk, worden omdat je computer zichzelf of (uitgaand naar) het internet afsluit van alles wat toch maar enigszins als  'bedreigend' wordt aanzien. En een uitgaand bericht dat door een ander programma dan het mailprogramma wordt verstuurd kan dus je veiligheidssysteem  activeren. 

Mischien heb je  daareentegen (of ook) een firewall die bepaald uitgaand verkeer tegenhoudt?

Er kunnen ook nog andere redenen zijn.

Mits een dagelijks aangepaste virusscanner, het goed afgesteld gebruik van een firewall en  regematig gebruik van een (gratis) anti-spyware programma (bv Ad-Aware) kan je de pc degelijk beschermen zonder je qua uitgaand verkeer van het internet te moeten afsluiten. Vooral breedbandgebruikers hebben nood aan een  degelijke bescherming. En als de bescherming op één vlak erg hoog is, dan kan zelfs een eenvoudig formuliertje al moeilijkheden opleveren.

Maar de inschrijving lukt ook perfect, gebruik makend van een doorgewoon e-mailtje ;-)

Gelukkig is voetbal een eenvoudiger spel dan goochelen met computer- & internetbescherming.

Carl

webmaster van Foot-extra.
Wil je nog meer weten... mail: webmaster@foot-extra.be

Un formulaire envoie un mail via l'internet (via le browser) sans faire usage  d'un programme comme Outlook ou Outlook Express.
Il y a plusieurs raisons pourquoi ceci ne réussit pas, sans que ça trouve sa cause dans le formulaire.

La technique utilise même aucun programature encastré sur le serveur mais est entièrement integrée dans le code html (= le code du site Web).
Les formulaires sont non-infaillibles quand l'ordinateur de l'utilisateur n'admets pas l'envoi !

Si les installations de sécurité sont trop élevées, c’est difficile même impossible d’envoyer un formulaire (sortante vers l'internet) car la sécurite bloque tout ce qui semble être menaçant. Un formulaire sortant peut donc activer ton système de sécurité.

As-tu au contraire (ou aussi) un firewall qui empêche le passage vers l’exterieur? 

Encore d'autres raisons peuvent être la cause.

Moyennant un scanner de virus quotidiennement adapté, l'utilisation bien ajustée d'un firewall et l'utilisation (gratuit) d'un programme anti-spyware (p.ex. Ad-Aware), ça peut déjà solidement protéger le pc sans devoir bloquer l’envoye d’un formulier. Surtout, les utilisateurs de adsl & cable ont besoin d'une protection solide. Et si la protection sur un plan est très élevée, même un simple formuliare peut déjà produire des difficultés.

Mais l'inscription réussits aussi parfaitement, en utilisant un simple e-mail ; -)

Heureusement que le football est un jeu plus simple que jongler avec l'ordinateur & la protection d'internet.

Carl

webmaster de Foot-extra
Voulez-vous plus d’infor: webmaster@foot-extra.be