Make your own free website on Tripod.com

    

 

 

 

 

 

Inschrijving  Inscription

 

De Foot-extra website is verhuisd naar een andere host. KLIK HIER AUB!
Le site de Foot-extra à déménagé vers un autre hôte: CLIQUE ICI SVP !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal bezochte pagina’s sinds
Nombre des pages visitées depuis
 8/2002


FastCounter by bCentral
 

 

Foot-extra inschrijvingsformulier - document d'inscription


Ja kan dit formulier online gebruiken en je direct inschrijven.
Inscrivez vous online. Remplissez ce document!

Je mag dit formulier ook gewoon afprinten, invullen en faxen naar:
Ou imprimez ce document et faxez le:

Foot-extra:
TEL/FAX: +32 (0)2 463 39 09

Je mag het desnoods ook met de Post opsturen naar:
Ou envoyez par la poste:

VZW Foot-extra
Elzenstaat 1, Groot-Bijgaarden 1702

Vergeet niet uw mailadres, eventueel een telefoonnummer.
N'oubliez pas une adresse e.-mail, sinon votre numéro de téléphone.

Na de bevestiging door ons betaal je via overschrijving op het rekeningnummer van de VZW 751-2006417-12 of betaal je contant voor de aanvang van de activiteit.
Après une confimation par nous vous payez sur le numero de compte du ASBL 751-2006417-12. Vous pouvez aussi payez cash avant l'activité.


Naam van de deelnemer / Nom du participant:


In te schrijven voor de activiteit/Inscription pour l'activité:


Jou mailadres / Votre adresse e.-mail (correct aub/svp!)


Adres / Adresse (straat/rue & nr):


Postcode / Code postale:

Gemeente / Commune:

Jou telefoonnnummer / Votre téléphone:

Geboortedatum / Date naissance:

Club:

Ik wens een abonnement voor de maandagavond training: 75 Euro voor 10 sessies! / Je souhaite un abonnement pour les entrainements du lundi soir: 75 Euro pour 10 sessions!Al uw gegevens worden respectvol behandeld!!!
Tout vous données seront traitées avec respect!!!


Druk slechts één keer op de knop "Verstuur / Envoyer".
Ne poussez qu'une fois sur le bouton "Verstuur / Envoyer".

Foot-extra neemt binnen de 48 uren terug contact met je op. Het invullen van dit formulier houdt geen enkele verplichting in. Je bent immers pas definitief ingeschreven vanaf de betaling = deelname in de onkosten.
Foot-extra prendra contact avec vous dans les 48 heures. Une inscription est sans risque. Vous êtes inscrites définitivement après le payement = participation dans les fraies.
 

Q & A:
Hoe komt het dat sommige surfers geen formulier - zoals bovenstaand - kunnen versturen?
Of vraagt je internetbrowser de toestemming om het te versturen... Die toestemming mag je gerust geven! Je weet immers welk programme het internet wil bereiken (je browser) en waarom (om dit formulier te versturen.)
> Lees verder voor meer begrip!

Comment ça ce fait que certaines ne savent pas envoyer un formulaire?
Ou si votre pc demande la permision d’envoyer le formulaire. Ce que vous pouvez donner car vous savez quel programme veut contacter l’internet (votre browser) et le pourquoi (pour envoyer le formulaire).
> Lisez ici pour plus d’information.