Make your own free website on Tripod.com

    

 

 

 

 

 

Pers  Press

 

De Foot-extra website is verhuisd naar een andere host. KLIK HIER AUB!
Le site de Foot-extra à déménagé vers un autre hôte: CLIQUE ICI SVP !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal bezochte pagina’s sinds
Nombre des pages visitées depuis
 8/2002


FastCounter by bCentral
 

 

Voetbalmagazine - 19 maart 2003
Intervieuw met Olivier Deschacht na zijn doorbraak in Anderlecht:

Ik heb mijn carriëre grotendeels te danken aan Franky Vercauteren.

Metamorfose? Wie heeft je onder handen genomen?
Zeker Franky Vercauteren. Mijn carriëre heb ik grotendeels aan hem te danken. Hij heeft me perfect en precies op tijd opgeleid? Hij heeft altijd geweten wanneer ik er klaar voor was en wanneer niet. Hij heeft me uit de jeugd gehaald, mij bij de B-kern genomen, gezegd dat ik professioneel moest beginnen voerballen, een profcontract voor mij bepleit... Hij heeft me als zestiende man laten meegaan met de reserven op verre verplaatsingen. En toen ik heel goed bezig was met de reserven heeft hij me plots op de bank gezet (bij de eerste ploeg). Vercauteren heeft vooral ook altijd op iedere baltoets commentaar gegeven.

Nooit met hem ik conflict gekomen?
Ja, maar dat duurde meestal niet lang, uit respect voor de voetbalkennis waarvan hij dagelijks blijk geeft. Ik heb ook wel eens gedacht: allez, nu heb ik toch gelijk?! Dat duurt dan tien seconden. Dan draai ik die knop in me om, dan ben ik stil en zwijg ik tegen hem. Vercauteren heeft mijn denkwijze veranderd en ik kan alleen maar zeggen dat hij altijd al gelijk heeft gehand. Hard zou ik hem niet noemen en al zeker geen onmens, wel correct. Té correct voor sommigen misschien wel. Hij doet er gewoon nooit doekjes om. Als iemand te dik dtaat of niet scherp genoeg, zegt hij dat.

Wat maakt je sterk?
Ik ben een harde werker en ik ben heel coachbaar. Ik ben geen supertalent, maar ik haal wel een hoog rendement.
Gelukkig ben ik geen supervoetballer, want dan zou ik misschien te veel op mijn talent teren. Ik ben een goeie voetballer met werkkracht.

Het volledige artikel beslaat 4 pagina’s - p. 24 > p. 28 van Voetbalmagazine - 19 maart 2003.
Sport (Voetbal) Magazine is een wekelijkse Roularta-uitgave en te koop aan 2,35 Euro.
http://www.sportmagazine.be


Klik op een miniatuur hieronder om het artikel volledige te lezen!


De eerste persberichten over Foot-Exra verschenen in maart 2002.
In augustus 2002 begon de eerste activiteit met een fel gesmaakte vijfdaagse voor jongeren van 9,5 tot 15 jaar.
Hier vindt je een weergave van enkele artikels.

Sport Magazine - Voetbal: 27/03/2002
INSIDE FOOT: ALDUS SPRAK
ARIEL JACOBS

...
Met onder andere Franky Vercauteren wil je een nieuw initiatief, Foot-Extra, opstarten.
Met Foot-Extra willen we - uitgaande van de tekortkomingen in het Belgische voetbal - met trainingen werken aan de fysiek, de coördinatie, de snelheid, de explosiviteit, maar ook de techniek en de revalidatie van jeugdspelers.
... (RDG)

(Het volledige intervieuw met Ariël omtrent zijn functie bij La Louviêre en zijn directe toekomst nam 2/3 pagina in beslag - dit is slechts een fragment uit die tekst.)

Sport Magazine - Voetbal: 27/03/2002
FOOT-EXTRA
Kinesisten en voetbalmensen slaan de handen in elkaar.
Met Foot-Extra willen Franky Vercauteren (Anderlecht), Rudy Cossey (Lokeren), Ariêl Jacobs (La Louviëre), Patrick Steyaert (GBA), Olivier Beuckelaers (kinesist en ex-speler RWDM) en Marc Walraevens (kinesist van volleybalclub Roeselaere) extra trainingen gaan aanbieden aan voetballers. “We zullen vier trainingsvormen aanbieden die in de clubs vaak niet of onvoldoende gegeven worden”, verduidelijkt Beuckelaers. “Met name: looptechniek, krachttraining, coördinatie oefeningen en revalidatietraining.”
In eerste instantie wordt niet meteen de top beoogd. “Om onze manier van werken te optimaliseren, richten we ons het eerste jaar vooral op de jeugd.”
Ook jeugdtrainers kunnen in de leer gaan bij Foot-Extra. “Wij zullen een lessenpakket verzorgen, bestaande uit vier avonden theorie en een avond praktische uitwerking op het veld. De heizelschool vraagt veel inspanningen en heel wat jeugdtrainers in provinciale zijn  niet bereid om die inspanningen te leveren. Wij menen een waardig alternatief aan te bieden.”
Vanuit Lokeren bestond al interesse om qua krachttraining wat bij te leren van volleybalclub Roeselaere. Trainer Paul Put en hulptraziner Rudi Cossey gingen er een kijkje nemen en waren onder de indruk. Cossey: “Er wordt in het volleybal heel intensief getraind, wat ook blijkt uit de progressie die volleyballers op dat vlak op korte tijd maken. Ik denk dat er zeker mogelijkheden zijn om dat te vertalen naar het voetbal. (RVDB)

Het Laatste Nieuws: 12/08/2002
FOOT-EXTRA MET VOETBALSTAGE
Foot-Extra is een vzw die een structurele bijdrage wil leveren tot de jeugdopleiding in België.
Naast de klassieke voetbalcomponenten wordt vooral aandacht besteedt aan facetten die minder aandacht krijgen binnen de clubs: looptechniek, krachttraining, coördinatie. Initiatiefnemers zijn Olivier Beuckelaers (ex-RWDM), Ariël Jacobs (La Louviëre) en Frank Vercauteren (Anderlecht). Volgende week, van 19 tot 23 augustus, organiseert Foot-Extra zijn eerste voetbalstage voor jonge voetballers tussen 9 en 15 jaar. De stage vindt plaats op de nieuwe kunstgrasvelden van Sint-Agatha-Berchem. Inschrijven kan op Foot-Extra vzw, Elzenstraat 1, 1702 Groot-Bijgaarden of per fax naar 02/463.39.09. Bijdrage storten op rekening 751/2006417/12. meer inlichtingen bij Oliveir Beuckelaers: 02/463.39.09.
(MJR)